בית ספר למדעי המחשב בלבטניק אוניברסיטת תלאביב
בית ספר מדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב בניין שרייבר

חדשות בית הספר למדעי המחשב

מכתב לקהילת מדעי המחשב ספט' 2010
Congratulations to Prof Uri Zwick

מועדון בוגרי בית ספר למדעי המחשב- להרשמהבית הספר למדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב Computer Science Tel Aviv University בית הספר למדעי המחשב ע"ש בלבטניק אוניברסיטת תל אביב